De winkel en de molenaar

Molenaars

Op de molen De Leeuw, maar ook op de voorgangers en wel vanaf 1753, zijn tot 1990 familieleden en verwanten van de familie Te Winkel de molenaar en eigenaars geweest. De naam Te Winkel verdwijnt weliswaar na de vijftiger jaren van de vorige eeuw uit de boeken, maar de namen van Bessems en Jansen zijn latere aangetrouwde familieleden. Het in die jaren opgestarte mengvoederbedrijf van Bessems (met in 1965 gebouwde silo naast de molen) redde het uiteindelijk niet. En zo kwam het dat in 1987 een groep verontruste plaatsgenoten de handen ineensloegen en met hulp van vele vrijwilligers hebben voorkomen dat de molen verloren zou gaan. Voor 1 gulden kwam in 1989 de molen in handen van de stichting.

Maar daarmee was er nog geen nieuwe molenaar. De stichting is vervolgens op zoek gegaan naar een nieuwe molenaar, die de uitdaging wilde aangaan deze molen te gaan exploiteren. En zo kwam het dat na een grondige restauratie van de molen zelf in 1990 ook een nieuwe molenaar aantrad in de persoon van Tonnie Moes. 

De winkel

Deze Meester Molenaar heeft de molen in de loop van de jaren zeer maalvaardig gekregen, heeft molen De Leeuw gepromoot waar het kon, heeft een klantenkring opgebouwd onder professionele bakkers, heeft een molenwinkel opgezet, is gestart met projecten in het kader van ons veranderde consumptiepatroon, adviseert het bestuur van de Stichting, onderhoud de molen als goed huisvader, ontvangt gasten en leidt molenaars op.

Meer over de molen, de winkel en zijn assortiment kunt u vinden op de website: www.korenmolendeleeuw.nl.

Sponsoren